Czy na ropie da się zarobić

Cena ropy naftowej – Kiedy będzie dostosowywał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku?

Poradnik Klienta

Cena ropy naftowej – Jak będzie zamieniał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku? Zmiany cen ropy naftowej są właśnie dla wielu inwestorów ważniejszym elementem oddziałującym na ukierunkowanie globalnego wzrostu niż dane ekonomiczne, lub i trendy na placach obligacji oraz walutowym.

Cena ropy naftowej – Jak będzie zamieniał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku?

Kiedy popyt na ropę naftową rośnie, gospodarka przyspiesza. Przynajmniej robi się, że powyższe zdanie jest oczywiste. Nie pragnie zatem żyć natomiast zawsze prawda.

Na cenę ropy naftowej nie wpływają wyłącznie zmiany oferty i popytu. Prognoza zawsze jest kompromis pomiędzy jawą i wyobrażeniem, między faktycznym popytem a spekulacjami. Rynek ropy naftowej oferuje inwestorom wielkie szansie.

Ropa naftowa już z kilku dziesięcioleci jest wszechstronnie wykorzystywanym środkiem na świecie, i jej wartość stanowi ważny przychód na międzynarodową gospodarkę. Wielu inwestorów interesują prognozy wzrostu ceny ropy naftowej na lata 2019 i 2020.

W niniejszym artykule przeanalizujemy, jakiego wzrostu cen czarnego złota możemy liczyć w latach 2019 i 2020. Przyjrzymy się zarówno wskaźnikom fundamentalnym, jak i sygnałom technicznym, jakie można wyczytać z wykresów.

Czym jest ropa naftowa?
Ropa naftowa jest z reguły lepką cieczą o szerokim zastosowaniu. Jest wykorzystywana jako paliwo, smar, izolacja elektryczna, znajduje zastosowanie chociażby w sektorze spożywczym. W bliskim artykule skupimy się oczywiście przede ludziom na ropie naftowej wykorzystywanej jako paliwo napędowe.

Rodzaje ropy naftowej różnią się pod względem sklepu i poszczególne ludzie mogą powodować ponad sto różnych węglowodorów. Części w jakich dane elementy znajdują się w prawdziwej ropie naftowej decydują o jej częściach i związkach. Ważnym wskaźnikiem jest gęstość API oraz zawartość siarki.

Wysoka zawartość siarki jest przeważnie nielubiana i wskazane są dalsze operacje w ciągu rafinacji dające jej usunięciu. Dlatego te surowa, lekka ropa jest przyjemniejsza niż kwaśna. Oprócz tego istnieje jeszcze większy popyt na prostsze warianty, takie jak benzyna, co daje, że lekkie rodzaje ropy naftowej są ogólnie droższe.

Choć popyt na prostą ropę naftową żyje w sukcesu wyższego popytu na olej napędowy, najwyższa jest cena lekkiej, surowej ropy, takiej jak Brent i West Texas Intermediate (WTI). Mimo iż te dwa sposoby nie osiągają najwyższej światowej produkcji, są najważniejsze.

Rodzaje ropy naftowej
Istnieją 2 rodzaje ropy naftowej sprzedawanej jako artykuł na placach walutowych. Najpopularniejszą i najczęściej handlowaną jest amerykańska ropa naftowa nazywana WTI. Innym znanym rodzajem jest ropa Brent. Wszystek rodzaj ropy naftowej tworzy swoja własną, indywidualną cenę.

West Texas Intermediate (WTI)
Lekka, słodka ropa (WTI) jest szeroko stosowana w amerykańskich rafineriach i uznawana za ważny miernik cen ropy. WTI to przyjemna ropa naftowa o dużym wskaźniku gęstości API a z złą zawartością siarki. Gęstość API określa gęstość danej ropy w porównaniu z wodą. Ropą WTI handlują na zdrową siłę koncerny naftowe oraz inwestorzy.

Większość transakcji przeprowadza się za pośrednictwem futures zapewnianych przez CME Group. Futures na WTI są – już po E-Mini i ZN futures – najpopularniejszymi futures na świecie

WSKAZÓWKA LYNX: Fizyczne dostarczenie ropy naftowej WTI jest teoretycznie możliwe, ale jeżeli handlujesz WTI za pośrednictwem LYNX, twoje prace futures ze łączącym się terminem działania są automatycznie zamykane, aby zapobiec fizycznemu dostarczeniu.

Większość tego sposobu ropy otrzymuje się w Cushing – ważnym centrum przemysłu naftowego w Oklahomie.

Uważają się tam duże zbiorniki podłączone do rurociągów dostarczających ropę naftową do całych działów w kształtach Zjednoczonych. WTI jest istotnym surowcem dla rafinerii na środkowym zachodzie Stanów Zjednoczonych natomiast na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej. Dla przedsiębiorców w ropę naftowym zapewne żyć więc interesujące śledzenie zasobów ropy połączonej z serce w Cushing. Poziom zasobów wybierany jest w wszą środę o 16:30.

Ropa Brent
Ropa naftowa Brent jest istotnym składnikiem odniesienia dla cen ropy w Europie, Afryce natomiast na Środkowym Wschodzie. Nazwa uznaje się od miejsca naftowego Brent na Morzu Północnym. To pole naftowe, przylegające do spółki Royal Dutch Shell, było raz samym z najbardziej skutecznych pól naftowych w Szerokiej Brytanii, jednak większość odwiertów została z obecnego momentu zwolniona z obsłudze.

Korelacja pomiędzy wzrostem cen tych dwóch futures jest poważna, przynajmniej w aktualnych latach wielokrotnie doświadczyliśmy sytuacji, w jakiej ropa Brent stanowiła o ponad 10 USD wyższa niż cena ropy WTI. Różnica cenowa wynosi aktualnie około 6 USD. Różnice te zrobione są przez podaż i popyt, z dostawami czy składowaniem ropy naftowej włącznie. Dla traderów interesujące zapewne żyć postępowanie na spread (różnicę w cenie) tych dwóch futures.

Popyt na ropę naftową ciągle rośnie. Czy rośnie również podaż?
Popyt na ropę naftową rośnie z dziesięcioleci, jednak cena ropy nie istnieje na najogromniejszym stanie w sprawy. Poza nie wszystkie spółki aktywnie chodzące w ostatniej dziedziny optymalnie wykorzystują zwiększony popyta na ropę. Ostatecznie inwestorzy coraz częściej organizują się na stałych alternatywach, a wielu producentów ropy naftowej w owym okresie znacząco obniżyło swoje inwestycje w tamto miejsca naftowe.

Zapasy ropy naftowej pomimo to zazwyczaj rosną, tak jedno jak produkcja. Produkcja często pochodzi ale z USA, gdzie wybuchła tzw. łupkowa rewolucja. Wiele tradycyjnych lokacie w drugich dziedzinach światach zostało zlikwidowanych ze powodu na rozwój wydobycia ropy łupkowej, ponadto inwestycje w zwykłą ropę są zagrożone także ze powodu na bardziej naturalną politykę klimatyczną.

Co w aktualnych latach zajmowałoby prestiż na cenę ropy naftowej?
Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) jest przekonana, iż w następujących latach zarówno wzrost gospodarczy, jak i popyt na ropę naftową zostaną utrzymane. Zwracają ale i uwagę na to, iż na rynku jest już wiele innych dostaw, kiedy amerykańska produkcja ropy naftowej szybko rośnie. Ropa łupkowa kupowana jest tutaj często z ziemie. Łupkowa rewolucja zaczęła się w 2014 roku za sprawą gwałtownego wzrostu cen ropy.

Ten sposób wydobycia ropy był to zyskowny, mimo wysokich kosztów produkcyjnych. Po tym, jak dobre stawało się wydobywanie ropy ze skał łupkowych, na rynku pojawiło się dużo nowych firm naftowych, co zaniepokoiło państwo Bliskiego Wschodu, które odpowiedziały odkręceniem kurka do oporu.

Produkcja ropy łupkowej kosztuje wysoce niż praca ropy na Środkowym Wschodzie. Wynikiem tegoż istniał spadek cen ropy z około 110 USD za baryłkę do 30 USD za baryłkę na wstępu 2016 roku.

OPEC miała szansę, iż w obecny środek zniszczy producentów ropy łupkowej, co zawsze się nie udało. Producenci ropy łupkowej opracowali popularniejsze a daleko skuteczne procedury wydobycia, więc teraz są w stanie osiągać zyski nawet przy mniejszej cenie ropy naftowej. Dla tej linie ekstrakcji ropy widoczna istnieje okazja szybkiego zwiększenia produkcji.

Producenci ropy łupkowej mogą dzięki temu szybko odpowiadać na wzrost/spadek cen, mimo iż niejednokrotnie są to całkiem małe spółki. Ameryka produkuje już ponad 12 milionów baryłek ropy dziennie, co ma poziom nieobserwowany z początku lat siedemdziesiątych. Według IEA produkcja nadal znacząco rośnie, a USA niedawno przebiły poziom wydobycia ropy w Arabii Saudyjskiej i Rosji.

Czy cena ropy naftowej może powrócić do gustu 100 USD za baryłkę?
Jak wspomniano wysoko, wzrost produkcji ropy łupkowej jest drinku z powodów, dla których cena ropy od 2014 roku o tyle spadła. Cena końcowa producentów z łupków na moment spadła do około 30 USD za baryłkę, ale już jest wpisywana na poziomie około 50 USD za baryłkę. W oddzieleniu od ropy wydobywanej głębinowo, produkcję ropy łupkowej można szybko zwiększać, kiedy cena ropy wzrośnie.

Sprawia zatem tym, że cena ropy nie że teraz wkrótce osiągać wyższych poziomów. Nawet niewielki wzrost cen ropy realizuje w kontraktu z ostatnim do konkretniejszej oferty na rynku. Złoża łupkowe różnią się zresztą z zwykłych pól naftowych. Szybciej ulegają eksploatacji, dlatego konieczne są większe inwestycje w charakterze alokacji nowych złóż i mieszkania poziomu produkcji.

Nawet mimo spadających kosztów dzięki nowoczesnym technologiom wydobywczym IEA nie przewiduje nowych inwestycji poza terytorium USA, też są jednak konieczne do dotrzymania tempa żyjącemu popytowi po 2020 roku. Poniższa grafika pokazuje, że popyt na ropę prawdopodobnie będzie rósł aż do 2025 roku oraz ogólnie długoterminowo rozwija się na dużym stopniu.

Później popyt będzie stopniowo spadać, a tempo tego kryzysie będzie w dużym stopniu zależało na rozpoczęciu alternatywnych źródeł energii. Jeżeli przecież nie będą były miejsca nowe inwestycje, przyspieszy to spadek.

Poniższa grafika pokazuje również, że ta produkcja ropy że w aktualnym roku osiągnąć punkt kulminacyjny. Z wykresu jasno wynika, iż w następujących dziesięcioleciach konieczne będą duże inwestycje, by zaspokoić rosnący popyt. Kiedy tylko zostaną znalezione nowe złoża ropy naftowej, produkcja ponownie naturalnie wzrośnie i szczyt pracy że złapać się daleko niż w aktualnym roku.

Oczekuje się, iż w przypadku nowych złóż i (dotychczas) zatwierdzonych projektów podaż osiągnie szczytowe cen około 2030 roku.

Wpływ członków OPEC
OPEC wbrew temu stara się ograniczyć produkcję, aby utrzymać ceny ropy na świadomym poziomie. Powodem tegoż jest fakt, że grupa tych krajów ma z niewiele większych, ale przynajmniej stabilnych cen ropy naftowej. Według OPEC przemysł naftowy powinien w ciągu najbliższych 20 lat zainwestować ponad 11 000 miliardów USD. Jeśli producenci ropy tegoż nie zrobią, podaż na rynku będzie niewielka.

Producenci ropy łupkowej w aktualnych latach w myśli zainwestowali wystarczająco duży kapitał, by zaspokoić wciąż rosnący popyt. OPEC stwierdza również, że popyt ciągle rośnie mimo rosnącej liczb aut elektrycznych. OPEC pisze, że często olbrzymia ekspansja transportu lotniczego zmierza do zwiększenia popytu na ropę naftową, jakiego nie może zredukować nawet zwiększenie udziału alternatywnych źródeł energii.

Od momentu niskiej ceny ropy w 2016 roku OPEC stara się stymulować wzrost trendu naftowego. Chce to dokonać poprzez porozumienie o ograniczeniu produkcji zawarte przez kraje OPEC. Niemniej, nie wszystkie te regiony przestrzegają owego porozumienia – na dowód Iran i Irak. Z przeciwnej strony USA oraz drugie kraje stale produkują coraz więcej ropy naftowej, co daje, iż jej wartość mimo starań członków OPEC zachowuje równowagę, zatrzymując się na poziomie pomiędzy 45 i 75 USD za baryłkę.

Jak obracał się kurs cen ropy naftowej w przeszłości?
Kurs cen ropy na przestrzeni lat z 1985 do 2004 wahał się pomiędzy 12 a 35 USD. Po tym, jak cena ropy gwałtownie skoczyła w 2004 do gustu ponad 35USD, nastąpił dynamiczny rozwój ceny. W 2008 roku cena osiągnęła poziom 140 USD za baryłkę.

W terminie kryzysu finansowego cena spadła do około 40 USD za baryłkę. Niedługo po tym spotkało jej ustalenie na etapie ponad 100 USD za baryłkę i wartość zachowała się w ziemiach tego poziomu aż do połowy 2014 roku.

Ogromna produkcja ropy łupkowej spowodowała spadek do gustu około 30 USD za baryłkę. W aktualnych latach cena ropy na giełdzie stopniowo się obniżała wskutek ograniczeń produkcji OPEC.

Jakiego wzrostu ceny ropy naftowej można oczekiwać w 2020 roku?
Przewidywanie wzrostu ceny w przypadku ropy naftowej jest specjalnie skomplikowane. Wartość ropy zależy z znacznej liczb czynników finansowych oraz rozwoju tej dziedziny. Na cenę ropy oddziałują również wydarzenia geopolityczne. Dotychczas analizowaliśmy głównie oczekiwania odnośnie rozwoju oferty i popytu. Wpływy geopolityczne są ale równie istotnym elementem w przypadku zmian cen ropy.

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) wprowadzi 1. stycznia 2020 nowe przepisy. IMO jest formą ONZ, zatrzymującą się transportem na całkowitym świecie. Wymaga ona obniżenia emisji na wodach międzynarodowych. Sektor morski będzie musiał obniżyć emisję siarki o ponad 80% poprzez doświadczenie na paliwa z grubszą zawartością siarki. Przepisy IMO stworzą przez to silne obniżenie siarki w ropie naftowej w 2020 roku.

Sektor morski odpowiada za połowę światowego popytu na robiony z ropy naftowej olej opałowy. Przepisy IMO znacząco wpłyną na wartości oraz dostępność paliw, których zajmują. Oczekuje się, że koszty morskiego transportu towarowego wzrosną, ponieważ sektor morski używa droższych paliw, co będzie stanowiło wielki pomysł na międzynarodową gospodarkę.

Rosnący popyt na alternatywne źródła energii doprowadzi do rozwoju presji cenowej na paliwa, takie jak olej napędowy, jak oraz na dowód na ceny biletów lotniczych.

Kiedy ważna inwestować w ropę naftową?
Na cenę ropy można traktować na parę rodzajów, które właśnie stopniowo przeanalizujemy.

Futures
Najłatwiej dostępne dla deweloperów są kontrakty futures na drobną, słodką surową ropę naftową (CL) za pośrednictwem NYMEX. Dane na problem cen tych układów są dostępne w LYNX w sezonie rzeczywistym, jeżeli subskrybujesz US Value Bundle. Te możliwości odnośnie kursów wymiany są bezpłatne pod warunkiem, że miesięcznie ponosisz 30 USD kosztów transakcyjnych (albo ekwiwalent w następnej walucie).

Jeśli tegoż nie zrobisz, zostanie naliczona opłata 10 USD. Naftowe futures mają mnożnik 1000, co świadczy, że sam kontrakt reprezentuje 1000 baryłek ropy. Każda zmiana punktowa ceny ropy oznacza więc wartość 1 000 USD. Przy wielkości ticku 0,01 różnica cenowa ma więc 10 USD, przy czym LYNX nalicza opłatę transakcyjną w wysokości 3,50 USD za kontrakt.

Ponieważ fizyczne dostarczenie dla większości inwestorów jest niepożądane, sieć handlowa LYNX TWS automatycznie zamknie pozycję, gdy miałoby przybyć do realizacji fizycznego dostarczenia.

Drogi i certyfikaty turbo
Drogi i certyfikaty turbo to dodatkowe derywaty pozwalające ci działać na wahania ceny ropy naftowej. Efekty też potrafisz właśnie kupować oraz wydawać za pośrednictwem platformy handlowej LYNX. Tymi efektami często handluje się przy wykorzystaniu dużego efektu dźwigni, dlatego należy zachować ostrożność.

Inwestuj w ropę naftową za pośrednictwem ETF
Inwestor defensywny za pośrednictwem funduszy giełdowych może działać na cenę ropy naftowej lub cenę akcji spółek, które realizują w ostatniej dziedzinie.

ETF, które śledzą cenę ropy
United States Oil Fund (USO)
VelocityShares 3x Long Crude Oil ETN
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
ETF inwestujące w akcje ropy naftowej:

Energy Select Sector SPDR Fund
Vanguard Energy ETF
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
Inwestowanie w akcje ropy naftowej
Oczywiście możesz inwestować więcej w treści spółek naftowych, by być wytrwałym w dziedzinie naftowej. Więc w ekologiczny sposób zwiększa ponoszone przez ciebie ryzyko, ale same potencjalne zyski. Kilka przykładów akcji spółek skutecznych w dziedzinie naftowej:

China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec)
Royal Dutch Shell (RDSA)
Chevron Corporation (CVX)
Total (FP)
ExxonMobil (XOM)
BP Plc
Czytaj i: Micro futures – Handel na giełdzie amerykańskimi indeksami giełdowymi

Podsumowanie naszej prognozy cen ropy w 2020 roku
Jak teraz sygnalizowaliśmy: zwłaszcza w przypadku towarów trendy nie zawsze tworzą pod wpływem logicznych impulsów. Niemniej ruchy mogą żyć dużo poważne. Obecnie trend jest właściwie spadkowy. Ale nic takiego jak jedno prognozy na giełdzie nie istnieje.

Gdyby będziemy myśleć, że wyglądania i radości, które podnosiły cenę ropy na przełomie roku, już są za nami, a sytuacja jest obecnie też bardziej negatywna, cena ropy w następujących miesiącach może daleko się osłabić

Inwestowanie w ropę naftową za pośrednictwem LYNX
LYNX oferuje dużo możliwości handlu na ropie naftowej, zarówno za pośrednictwem kontraktów futures lub akcji producentów ropy na lokalnych giełdach. To zapewnia swym użytkownikom wysoki wolumen obrotu i mały spread.

Niezależnie z tego czy przejmujesz się tradingiem, lub istniejesz inwestorem długoterminowym, możesz zaczerpnąć z bezkonkurencyjnej oferty LYNX, ponieważ gwarantujemy ci handel akcjami, ETF, futures, opcjami , CFD, albo na forex po korzystnych prowizjach.

W LYNX możesz handlować w sezonie rzeczywistym, mając z swoich profesjonalnych platform.

Chcesz przeliczyć zagraniczne ceny akcji lub ceny ETF na euro? Skorzystaj więc z przelicznika walutowego obsługującego ponad 130 walut.

Ponadto regularnie publikujemy dla ciebie interesujące materiały edukacyjne oraz profesjonalne webinary w kierunku handlu na opcjach, pracach oraz platformy transakcyjnej.

Zobacz również Oil Profit

0 0 votes
Daj ocenę
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments